– Mediene også aktører

Folk skiller stort sett mellom ikke så viktige og alvorlige kriser, mener medieforsker Øyvind Ihlen — også når overskriftene i avisene er like store.