• Den nå 25 år gamle mannen hadde tidvis store problemer med å forklare seg om sin relasjon til tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen da Nord-Troms tingrett startet sin behandling av misbrukssaken. Tegning av rettstegner Ane Hem. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Ane Hem / NTB scanpix

Fornærmede: – Jeg turte ikke bryte med Ludvigsen, han truet med hjemsendelse

Fornærmede hevder han i seks år holdt tett om det angivelige seksuelle forholdet til Svein Ludvigsen fordi han fryktet å bli sendt ut av landet.