Sterk legeskepsis til rusreformen

Legeforeningen er enige i at rusavhengige vil ha bedre nytte av behandling enn av straff, men mener straffrihet for narkotikabruk vil rekruttere nye brukere.

Folkehelseinstituttet anslår at Norge har omtrent 20.000 brukere med et problematisk bruk av tunge stoffer som heroin og amfetamin, mens antallet som bruker narkotika av og til, uten at det er definert som rusproblemer, er anslått til omtrent 200.000.
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Forslaget til rusreform er på høring med utsatt høringsfrist til 15. mai. Reformen behandles på Stortinget våren 2021, skriver Klassekampen.

Blant hovedtrekkene i forslaget er avkriminalisering av bruk og besittelse av alle typer narkotika til eget bruk, både for brukere med rusproblemer og de som bruker det «rekreasjonelt».

Legeforeningen og deler av legestanden er svært skeptisk til at for eksempel det å ha brukerdoser med kokain og heroin blir straffritt. Legeforeningen skriver i sitt høringssvar at den foreslåtte reformen legger til rette for at nye og sårbare grupper kan rekrutteres til misbruk og avhengighet og unndras kontroll.

Legeforeningen mener videre mengdene narkotika man straffritt skal kunne ha, er altfor høye.

Klassekampens gjennomgang viser at noen positive svar også er kommet inn fra legestanden, blant annet er Universitetssykehuset Nord-Norge, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset i Østfold og klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved Sankt Olavs hospital i Trondheim positive til reformen. Sykepleierforbundet foreslår et prøveprosjekt først i ett politidistrikt med tilhørende kommuner, før man innfører reformen nasjonalt.

Publisert: