• Her kommer skolebussen som stopper ved regjeringens hemmelige krigshovedkvarter. Olav Olsen

Busstopp rett ved hemmelig krigshovedkvarter heter «Natoanlegget»

Bussholdeplassen avslører at det er mer enn et vanlig bomberom inne i fjellet.