Kapasiteten på alders- og sykehjem er gått ned trass i mange nye plasser

Trass i at det er ferdigstilt 6.500 nye sykehjemsplasser de siste ti årene, er kapasiteten på alders- og sykehjem gått ned, skriver Aftenposten.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

For å få fart på utbyggingen av heldøgnsplasser på sykehjem og i omsorgsboliger, ble det i 2008 innført et nytt investeringstilskudd.

Men investeringstilskuddet skal finansiere både økt kapasitet og utskifting og renovering av gamle og uegnede bygninger.

Det er derfor ikke klart hvor mange av de 6.521 nye sykehjemsplassene og 5.622 nye omsorgsplassene som er ferdigstilt de siste ti årene, som faktisk betyr en økning i tilbudet, ifølge Aftenposten.

Husbanken kan ikke opplyse hvor mange av disse plassene som er i nye bygg, og hva som er utbedring eller rehabilitering av eksisterende plasser.

Nye tall tyder på at utbyggingen ikke har ført til den forventede kapasitetsøkningen.

– Dekningsgraden av institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning må sies å være temmelig stabil, sier Dag Ragnvald Abrahamsen i seksjon for helsestatistikk i SSB.

Tallene viser at det er blitt netto 458 flere sykehjemsplasser fra 2008 til utgangen av 2017, men om man trekker fra nedlagte aldershjemsplasser, blir det totalt sett 824 færre institusjonsplasser.

Publisert: