Iverksetter tiltak mot luftforurensning i Bergen

Flere kontroller av tomgangskjøring, styrking av rutetilbud og begrenset bruk av parkeringsplasser er blant tiltakene som iverksettes på grunn av forurensning på Danmarks plass i Bergen.