Kritikk av sykehuset i Kongsvinger

Helsetilsynet i Hedmark kommer med sterk kritikk av Sykehuset Innlandet (SI) helseforetak for uforsvarlig styring av driften ved det underliggende sykehuset i Kongsvinger.