Regelverk skviser ut småsparere

Regelverket som skulle beskytte bankenes småsparere, gjør det dyrt for bankene å ha små kunder. Salget av strukturerte spareprodukter er nær halvert.