Ber Økokrim etterforske Store Norske

Statsadvokaten i Troms og Finnmark ber Økokrim om å etterforske avtaler gruveselskapet Store Norske har inngått uten konkurranseutsetting.