- Ikke kirkens oppgave å etterforske overgrep

Tidligere politietterforsker Finn Abrahamsen reagerer skarpt på at den katolske kirken har valgt å etterforske overgrepssaker selv framfor å varsle politiet.