Nesten 7.000 leger uten fast jobb

Yngre leger har ikke et godt nok stillingsvern, mener Legeforeningen. De fleste går i midlertidige stillinger eller vikariater til de når 40-årsalderen.