Høyre-lederen vil stoppe kuttplaner for Forsvaret

Høyre-leder Jan Petersen vil stoppe Stoltenberg-regjeringenskuttplaner for Forsvaret. Høyre vil bruke to milliarder kronerekstra i året til Forsvaret, varsler Høyre-lederen.