Helgevakt ved magnesiumbrann i Porsgrunn

Brannmannskap overvåket fredag ettermiddag en brann i et deponi med om lag 16 tonn magnesiumavfall i Bamble i Telemark.