Wiesenthal-senter med hard kritikk av Norge

Det velrenommerte Simon Wiesenthal-senteret retter i en rapport hard kritikk mot Norge for ikke å etterforske eller rettsforfølge nazistiske krigsforbrytere fra annen verdenskrig.