Vegvesenet foreslår å omorganisere seg selv

Virksomheten i Statens vegvesen bør deles i fem regionsentre, går det fram av et forslag vegdirektør Olav Søfteland tirsdag overleverte Samferdselsdepartementet.