Gabrielsen får applaus for likestillingsforslag

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) får applaus både fra Aps kvinner og Likestillingsombudet for sitt forslag om å få flere kvinner til topps i næringslivet.