En måneds frist for bemerkninger i Treholt-saken

Gjenopptakelseskommisjonen har gitt Arne Treholt og hans advokat ytterligere to uker til å komme med bemerkninger.