Krever seks års fengsel for mishandlingen av Rusvik