• Rundkjøringskursene i Bergen har ikke blitt annonsert, for at det ikke skulle bli trøbbel.

Egne rundkjøringskurs for kvinner