• Styreleder Trond Henry Blattmann og nestleder Tove Selbekk i Støttegruppa for 22. juli etter onsdagens møte i Oslo onsdag kveld. Scanpix

Støttegruppa ber om bedre oppfølging

Støttegruppa for 22. juli har fått flere henvendelser fra berørte etter terrorhandlingene som opplever at de ikke får den hjelpen de trenger.