Lover dusør til dem som fanger rømt oppdrettslaks

Oppdrettsnæringen vil betale 500 kroner per oppdrettslaks som fanges i en elv. Tiltaket er et ledd i arbeidet mot lakselus og rømming.