Staten må punge ut etter Rocknes-havariet

Staten må ut med i alt vel 22 millioner kroner til flere forsikringsselskap etter Rocknes-havariet utenfor Bergen i januar 2004.