Mot mulig storstreik i transport- og mediebedrifter

Handel og Kontor varsler storstreik fra mandag dersom de ikke kommer til enighet med NHO om en ny tariffavtale. Fristen utløper ved midnatt fredag, men partene er innstilt på å fortsette meklingen.