Trener til stadig tøffere oppdrag

For folk flest virker det kanskje rart at treningen til tjenesten i Afghanistan foregår i kulde, snø og tett skog i Rena Leir.