Trykket øker i sykehusstreiken

Trykket øker i sykehuskonflikten etter at YS tirsdag tok ut ytterligere 191 medlemmer i streik.