Vil ha lovhjemmel for avlytting av halliksiktede

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil ha lovfestet adgang til kommunikasjonskontroll i hallik— og menneskehandelsaker. Dette går fram i et høringsbrev til Justisdepartementet.