Flere tar buss i byene

Kollektivtransporten hadde 10 millioner flere passasjerer i 2009 enn året før. Busser i byområdene sto for den største økningen.