Fant fett i prøver fra oppdrettsanlegg

Kurt Oddekalv fant det han mener er spor av fiskefett i prøver fra oppdrettsanlegget Sjøtroll Havbruk. Laboratoriet som utførte prøven er derimot usikre.