Oljefondet tjener på influensafrykt

Oljefondet tjener på eierposter i legemiddelfirmaer som lager influensamedisin.