Flere veier til bedre tidsbruk i skolen

God ledelse er den viktigste forutsetningen for at lærerne skal bruke tiden bedre på skolen. Det er for stort gap mellom hva lærerne ønsker å bruke tiden på og hva de faktisk gjør.