• Jarle Aasland

Få asylsøkere returneres til sine hjemland

Bare noen få hundre av de 7000 asylsøkerne som kom til Norge fra Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran og Somalia i fjor blir sendt ut, selv om de har fått avslag på søknaden om asyl.