Hijabnekt på 7-eleven

Fouzia Tanveer (20) ble nektet å jobbe med hijab på 7-eleven. Nå vil hun klage saken inn for Likestillings— og diskrimineringsombudet.