Kriminelle forårsaker oftere dødsulykker i trafikken

35 prosent av dem som forårsaker dødsulykker på veien, er personer som er tidligere straffet.