• Scanpix

Går bort fra tidligere H1N1-scenario

Folkehelseinstituttet legger sommerens skrekkscenarier for svineinfluensaen i en skuff. Tallene for smittefare ved et verstefallsscenario blir kraftig nedjustert, skriver Aftenposten.