- Rasisme i norske lærebøker

Forskeren Åse Røthing mener norske lærebøker bidrar til negative fremstillinger av personer med minoritetsbakgrunn. Hun mener bøkene er rasistiske.