SAS fikk fritt leide av afghansk krigsherre

SAS fikk fritt leide av en afghansk krigsherre på 1990-tallet for å kunne fly over afghansk territorium. Men SAS avviser at dette hadde betydning for valg av flytrasé i en krigstid.