- Ulønnsomt å veilede leger under utdanning

Yngre legers forening er bekymret fordi leger under utdanning ikke får tilstrekkelig veiledning.