Må bestille flere konvolutter til forhåndsstemmene

I løpet av fire dager har over 50.000 avgitt forhåndsstemme til årets stortingsvalg. Dermed må departementet bestille flere forhåndsvalgkonvolutter.