• Reuters

Ikke verdt å gå til krig om ressurser i Arktis

Å gå til militær konflikt over ressurser og grensetvister i arktiske farvann vil rett og slett ikke lønne seg, ifølge en analyse fra Fridtjof Nansens Institutt.