Endringer i utslippstillatelsen

Miljøverndepartementet vil at CO2-fangst fra testanlegget på Mongstad skal utsettes. I tillegg fjernes kravet om at fanget CO2 må lagres.