Advarer mot lærere som snuser på skolen

Lærere som snuser på skolen er dårlige rollemodeller for elevene, mener Kreftforeningen.