Eksperter vil kartlegge hardhudede virus

Norge burde snarest mulig opprette en egen sentral for overvåking av virus. Det mener en ekspertgruppe i regi av Folkehelseinstituttet.