Vil stramme inn på sjølaksefisket

Direktoratet for naturforvaltning (DN) går inn for å stramme inn på sjøfisket etter laks og sjøørret fra og med 2010-sesongen.