LO har flere kvinner som medlemmer enn menn

For første gang i LOs 110 år lange historie er kvinnene i flertall blant medlemmene. Kvinneandelen kom i fjor opp i 50,6 prosent.