Venstre vil erstatte pappaperm med tidskonto

Venstre vil erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon i barnets første leveår med en tidskontoordning på 15 måneder per barn som foreldrene selv disponerer fram til barnet er 12 år.