Kritiserer politiets bruk av tolker

Norsk Tolkeforening mener Politiets utlendingsenhet (PU) bruker ukvalifiserte tolker i registreringsintervjuer for asylsøkere og ber justisministeren gripe inn.