Familien Rais forstår Høyesteretts avgjørelse

Høyesterett slår fast at norsk rett skal anvendes i striden om boken «Bokhandleren i Kabul» av forfatter Åsne Seierstad.