• Ti nye søknader om penger kom i fjor inn til Rådet for samordnet bekjempelse av organisert kriminalitet (ROK), politiets spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet. Det er en kraftig nedgang fra årene før, ifølge årsrapporten. Heidi Hjorteland Wigestrand

Politiet klarer ikke bruke opp krimpenger

Selv om den organiserte kriminaliteten her i landet er grovere og mer omfattende enn noen gang, bruker ikke politiet opp pengene de har fått tildelt. Politiaksjonene får skylden.