Mobiltelefon med kamera avslørte sjelden sykdom

Leger ved St. Olavs hospital i Trondheim kan takke en mobiltelefon med kamera for avsløringen av Raynauds fenomen hos en kvinnelig pasient.