Måker klaget inn for fylkesmannen

Langesund er invadert av «skrikemåker», og nå må fylkesmannen ta affære, mener en plaget huseier.